Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Woda świadczy pomoc prawną dla Klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz podmiotów instytucjonalnych. Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza opinie, reprezentuje Klientów na etapie przedsądowym, w prowadzonych negocjacjach. W ramach świadczonych usług reprezentuje Klientów przed sądami, sądami administracyjnymi i organami administracji. W zakresie działalności kancelarii znajduje się reprezentowanie Klientów w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, pracowniczych we wszystkich instancjach oraz obrona w sprawach karnych i karno-skarbowych, a także reprezentowanie interesów pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

Siedziba Kancelarii mieści się w centrum Inowrocławia. Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Woda udziela pomocy prawnej na terenie całego kraju.

Kancelaria skupia się na indywidualnym podejściu do konkretnej sprawy, sprawnej komunikacji z Klientem i możliwie szybkim rozwiązaniu problemu. Kancelarię wyróżnia profesjonalizm oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Z powyższym połączony jest jasny i elastyczny system ustalania wynagrodzenia za świadczone usługi, zależny od stopnia zawiłości sprawy, wymaganego nakładu pracy oraz przewidywanego czasu trwania.

Kancelaria świadczy usługi w ramach stałej obsługi prawnej, jak również w formie prowadzenia poszczególnych spraw, posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców – zarówno w bieżącym doradztwie prawnym, jak również reprezentowaniu w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych.

Pomoc prawna może obejmować całość sprawy, a także reprezentację na wybranych etapach toczących się już postępowań lub sporządzenie określonych pism np. pozwów, wniosków, apelacji, skarg i zażaleń oraz umów.

Adwokat

Kancelaria Adwokacka Inowrocław adw. Piotr Woda

Adwokat Piotr Woda jest członkiem Izby Adwokackiej w Bydgoszczy. W 2012 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł zawodowy magistra, otrzymując ocenę bardzo dobrą za pracę magisterską pt. „Ewolucja ustroju gminy samorządowej w Polsce”. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał już w trakcie studiów. Ukończył praktyki i staże w kancelarii prawniczej na terenie Inowrocławia. W latach 2013 - 2015 odbywał aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy pod patronatem adwokata Wiesława Rozmana w Inowrocławiu i był zatrudniony na stanowisku aplikanta adwokackiego. W tym samym roku został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy i otworzył własną praktykę w Inowrocławiu.

 

Kancelaria Adwokacka Inowrocław - adw. Piotr Woda
ul. Poznańska 42, 88-100 Inowrocław

Tel.: 791-766-024
Mailkancelaria@adwokatwoda.pl